Pierwotny pieniądz

Pierwotny pieniądz Już w czasach zamierzchłych używano jednostki płatniczej w handlu. Nie wiedziano wówczas jeszcze o pieniądzach, ale już wymieniano się w celu uzyskania określonego dobra. Wymiana taka nosiła nazwę barter. Taki rodzaj handlu utrzymywał się dość długo jednak z czasem odkryto, że w owym układzie zawsze ktoś był pokrzywdzony, jedna jednostka zdobywała więcej niż druga. Aby wyrównać szanse w handlu wprowadzono przedmioty podzielne, zaliczamy do nich zboże, skóry. Poza tym, że każdy produkt dał się dzielić na mniejsze części znakomicie zaspokajał potrzeby ludności. Poprzez pierwotny handel ludność po woli zaczęła tworzyć system rynkowy. Brakowało w nim, co prawda banku czy monety, ale podjęto już czynności związane z kupnem sprzedażą. W czasach pierwotnych już mamy do czynienia z konsumpcjonizmem. Ludzie handlują po to, aby zyskać pewne dobra. Najbogatszą jednostką jest tak, która ma najwięcej przedmów do wymiany. Naturalnie wszystkie elementy wymiany trzeba było samemu wyprodukować, czyli posiać zboże, upolować zwierzynę czy znaleźć kruszywo. Nie mamy tutaj może do czynienia z pieniądzem, jednostką monetarną jednak mianem pieniądza możemy określić towar, to on odgrywał najważniejszą role w handlu. Co ciekawe ludzie w poszukiwaniu określonego materiału, kruszywa byli skłonni wędrować wile dni byle tylko wykonać korzystną dla nich transakcje, czyli wymianę. Pieniądz pierwotny możemy jak najbardziej zaliczyć do podwalin pierwszego systemu rynkowego.